De vergunningsvoorwaarden voor een online casino in Nederland (update 2021)

Kom hier te weten aan welke vergunningsvoorwaarden geïnteresseerde online casino’s moeten voldoen om een aanvraag in te dienen bij de Nederlandse Kansspelautoriteit die deze midden 2021 zal verwerken.

De definitieve vergunningsvoorwaarden voor online casino’s zijn onlangs gepubliceerd. Deze zijn nauwelijks veranderd tegenover de voorlopige voorwaarden die de Kansspelautoriteit (KSA) eerder publiceerde. Deze zijn tientallen pagina’s lang, waardoor het ons handig leek de voornaamste punten hieronder korter samen te vatten.

Twee jaar goed gedrag


Tot oktober 2021, het moment waarop de aanvragen voor een vergunning verwerkt zullen zijn, heeft geen enkel online casino een geldige Nederlandse vergunning. Omdat een vergunning wel verplicht is om online games aan te bieden, zijn alle online casino’s dus voorlopig eigenlijk illegaal. Dat is een onhoudbare situatie en dat weet ook de KSA. Een gedoogbeleid wil men het niet noemen, maar men bestraft wel enkel aanbieders die zich specifiek op Nederland richten (bijvoorbeeld door het aanbieden van iDeal of een site in de Nederlandse taal).

Aanbieders die deze voorwaarden verbreken of reclame maken voor Nederlanders, kunnen een boete krijgen. Wie in de laatste twee jaar een boete heeft gekregen, komt niet in aanmerking voor een vergunning. Dat zorgt voor problemen voor bijvoorbeeld Unibet, PokerStars, LeoVegas en Casumo, die op het moment dat de gereguleerde markt opent (1 oktober 2021) nog geen vergunning kunnen hebben door deze regel.

Kostprijs

Een vergunning aanvragen kost 48.000 euro. Als de KSA de aanvraag negatief beoordeelt, wordt dit geld niet terugbetaald. Niet geheel onverwacht schrikt dit de kleine aanbieders af. Voor de deadline om op 1 oktober live te kunnen gaan zijn er dan ook slechts 28 aanbieders. Voordeel is wel dat dit prijskaartje ervoor zorgt dat enkel serieuze sites zich zullen aanbieden, ook aangetrokken door de lagere concurrentie.

Documenten


Bij het indienen van een aanvraag moeten geïnteresseerden een groot aantal documenten indienen. Deze documenten moeten digitaal doorzoekbaar zijn en in het Nederlands, met uitzondering van de technische documenten. De beschrijving van deze documenten neemt tientallen bladzijden in beslag. Hieronder vatten we ze voor jou zo kort mogelijk samen.

Algemene documenten

 • Uitreksel uit het handelsregister
 • Statuten van de aanvrager

Documenten voor het aantonen van betrouwbaarheid

 • Bekend maken van het netwerk van alle belanghebbenden van de aanvrager (lijst, percentage belang, informatie over alle natuurlijke personen en rechtspersonen)
 • Beschrijving van alle bestuurders, (mede)beleidsbepalers, bedrijven waarin het bedrijf belang heeft enz.
 • Bestaande vergunningen in andere landen
 • Verklaring omtrent het gedrag van alle belanghebbenden die de laatste acht jaar minstens zes maanden in het buitenland hebben gewoond
 • Alle veroordelingen en schikkingen, boetes en andere sancties van alle belanghebbenden gedurende de laatste acht jaar
 • Weigeringen en intrekkingen van vergunningsaanvragen in verband met kansspelen van alle belanghebbenden gedurende de laatste acht jaar
 • Bewijs van het nakomen van alle financiële plichten
 • Verklaring over het al dan niet aanbieden van kansspelen aan Nederlanders gedurende de laatste acht jaar met eventuele verzachtende omstandigheden

Bewijs financiële stabiliteit

 • Verklaring en bewijsstuk auditor
 • Bewijs dat de spelerstegoeden afgescheiden zullen zijn van de andere financiële middelen
 • Oprichtingsakte en statuten
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Beschijving van genomen maatregelen

Integriteitsbeleid

Document met een beschrijving van het integriteitsbeleid en de manier waarop dit wordt geïmplementeerd en toegepast.

Reclamebeleid

Document waarin het reclamebeleid wordt besproken. Ook moet wie geïnteressseerd is in een vergunning beschrijven hoe men aan alle voorschriften voldoet (bijvoorbeeld hoe men verhindert minderjarigen te beïnvloeden).

Uitbestedingsbeleid

Documenten die het uitbestedingsbeleid beschrijven en die aantonen hoe derden dit beleid naleven. Ook moet men nagaan hoe derden de wetten nakomen op het vlak van onder andere witwassen.

Intern toezicht

Beschrijving van hoe intern toezicht wordt uitgevoerd en welke functionarissen hiervoor verantwoordelijk zijn.

Matchfixing

Beschrijving van het beleid over matchfixing, welke risico’s er op dit vlak zijn voor de aanbieder en hoe dit wordt tegengegaan. Hoe men eventuele belangenverstrengeling en handelen met voorkennis tegengaat.

Betaaltransacties

Beleid over betaaltransacties en bewijsstukken over de gebruikte betaalinstrumenten.

Overige documenten

Documenten over het navolgen van de regels op het vlak van de controledatabank, CRUKS en verslavingspreventie. Deze onderwerpen worden hieronder in meer detail besproken.

Oprichten van een controledatabank

Databank

Wie een vergunning van de Kansspelautoriteit wil verkrijgen, moet een controledatabank volgens hun regels opstellen. Via deze controledatabank kan de KSA vanop afstand dan controle uitvoeren op een eerlijk spelverloop en het navolgen van de regels. Deze gegevens moeten in near real time consulteerbaar zijn, omdat de tijd tussen het spelen en het opslaan van de gegevens ervan minimaal moet zijn.

De gegevens moeten opgeslagen worden op een afgescheiden systeem en moet aan alle vereisten van de KSA voldoen. Bij een aanvraag voor een vergunning moet een uitgebreide, ingevulde vragenlijst worden toegevoegd over dit onderwerp. Aan de hand van de antwoorden kan de KSA inschatten of er voldoende technische kennis aanwezig is om de controledatabank goed te implementeren.

Aansluiten bij het CRUKS

Om een vergunning te verkrijgen, is de aansluiting bij het CRUKS-systeem verplicht. De afkorting staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Het garandeert dat uitgesloten spelers (met bijvoorbeeld een gokverslaving) niet kunnen spelen. Bij het aansluiten op het CRUKS-systeem hoort ook een verplichte leeftijdsverificatie.

Verslavingspreventie


De Kansspelautoriteit is niet enkel de handhaver van de regels over verslavingspreventie. Het is ook een coördinator. Dit wil zeggen dat het onder andere zelf met experts overlegt en opleidingen organiseert. De regels van de KSA zijn op dit vlak zijn dan ook strenger dan in vele andere landen. Het is voor vergunningshouders niet voldoende om enkel de regels te volgen. Zo wordt er bijvoorbeeld ook verwacht dat goksites zelf aan de alarmbel gaan trekken wanneer een speler alarmerend gedrag vertoont.

Wie een vergunning aanvraagt, moet dan ook bereid zijn aan te tonen bereid te zijn inspanningen te doen op dit vlak. Bij de aanvraag moet men dan ook aantonen dat er binnen het bedrijf voldoende expertise is op het vlak van het zorgstelsel, recente ontwikkelingen enz. Ook moet men het opgestelde preventiebeleid beschrijven en meedelen met welke deskundigen men samenwerkt. Adviezen van deze deskundigen moeten ook vermeld worden. Beslist men van deze adviezen af te wijken, dan moet men dit motiveren. Ten slotte moet ook de manier waarop men spelersgedrag analyseert uitgelegd worden.

Wie de KSA naar de mond wil praten, kan zich de moeite besparen. Bedrijven die een aanvraag indienen, moeten kunnen aantonen dat de analist deskundig is en dat er een functioneel onderscheid is tussen de analist en de bestuurders. De KSA wil met andere woorden nagaan of de analyse onafhankelijk verloopt. Als laatste moet men ook opleidingen organiseren voor werknemers, waarbij ze hun kennis uitbreiden over onder andere de recente wetenschappelijke ontwikkelingen over verslaving.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alle informatie omtrent veilig en legaal gokken in Nederland, met de beste bonussen.
Copyright © 2020 by Online Legaal Gokken. All rights reserved.