Wat zijn de taken van de Kansspelautoriteit?

De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) staat bekend als de toezichthouder op online kansspelen. Maar wat zijn nu juist de taken van deze instantie? Dat bespreken we in dit artikel.

In het kort betreft het de volgende taken:

 • Het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen
 • Vergunninghouders bevorderen kansspelverslaving te voorkomen en beperken
 • Het geven van voorlichting en informatie
 • Toezicht op het naleven van de wetgeving
 • Handhaving van de wetgeving
 • Evaluatie van de gevolgen van de eigen handelingen

Hieronder gaan we verder in op elk van deze punten.

Verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen

Het is in Nederland verboden om kansspelen aan te bieden zonder een vergunning. De Kansspelautoriteit bepaalt dus wie de markt kan betreden en wie niet.

Wie geïnteresseerd is in een vergunning, mag de afgelopen 2 jaar geen sancties ontvangen hebben van de Kansspelautoriteit. Men mag in die tijd dus geen boetes ontvangen hebben, maar ook geen reclame gemaakt hebben voor Nederlanders of zich specifiek op de Nederlandse markt gericht hebben.

Door je kandidaat te stellen voor een vergunning, verklaar je je ook bereid de regels van de KSA te volgen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je financiële plichten zult naleven, aan verslavingspreventie doet en toezicht van de KSA aanvaardt. Elke aanbieder die een aanvraag indient, wordt ook door de Kansspelautoriteit gescreend op het vlak van betrouwbaarheid.

Bevordering van de strijd tegen kansspelverslaving

Als toezichthouder controleert de Kansspelautoriteit of vergunninghouders de regels rond kansspelverslaving volgen. Hiernaast speelt de KSA ook een coördinerende rol, die uniek is in Europa. Voor deze laatste taak zijn immers veel meer partijen betrokken dan enkel vergunninghouders. Deze kunnen wel niets opgelegd worden door de KSA, het betreft dus vooral een samenwerkingsverband.

Voorbeelden van deeltaken in dit aspect zijn:

 • De verplichting dat elke aanbieder zich moet aansluiten op het CRUKS-systeem zodat spelers op de zwarte lijst voor kansspelen niet kunnen spelen
 • Zorgen dat minderjarigen niet kunnen spelen
 • In samenwerking met experts de kennis over kansspelverslaving en andere onderwerpen uitbreiden
 • Voorlichting geven over kansspelverslaving
 • Nagaan of vergunninghouders de zorgplicht voldoende volgen door bijvoorbeeld aan de alarmbel te trekken wanneer een speler risicovol gedrag vertoont

Het geven van voorlichting en informatie

De Kansspelautoriteit zit regelmatig samen met experts over onderwerpen zoals kansspelverslaving om dan vervolgens stakeholders over de bevindingen in te lichten. Ook is men heel open over onderwerpen zoals de huidige werkzaamhedingen,vorderingen en obstakels en de boetes die worden uitgedeeld. Op de website van de KSA zijn er dan ook meer dan 250 artikelen te vinden, toch wel uitzonderlijk voor een toezichthouder.

Ook deelt de KSA regelmatig haar visie op bepaalde onderwerpen, waarop iedereen (voor beperkte tijd) feedback kan geven. Voorbeelden van zulke documenten zijn:

Toezicht op het naleven van de wetgeving

De KSA gaat na of alle aanbieders blijven voldoen aan de vereisten voor een vergunning, ook wanneer deze al verkregen is. Ook gaat men na of aanbieders de zorgplicht blijven navolgen en of men een betrouwbaar en veilig aanbod blijft aanbieden. Naast het toekennen van vergunningen heeft de KSA ook de mogelijkheid om vergunningen te wijzigen of zelfs in te trekken wanneer de wetgeving niet (voldoende) wordt nageleefd.

Handhaving van de wetgeving

Onder de handhaving van de wetgeving wordt de bestrijding van illegaliteit begrepen. Het illegaal aanbieden van kansspelen, reclame maken en organiseren van illegale kansspelactiviteiten leidt regelmatig tot een boete. In 2019 werden er meer dan 3,5 miljoen euro aan boetes uitgeschreven aan aanbieders zonder vergunning. Hiernaast organiseert de KSA ook opleidingen voor politie en andere ambtenaren die taken hebben omtrent de handhaving van de wet op kansspelen.

Evaluatie van de gevolgen van de eigen handelingen

De Kansspelautoriteit is zich bewust van haar grote invloed. Door selectief vergunningen toe tekennen (en eventueel terug in te trekken) en te beslissen over welke kansspelen aanbieders al dan niet mogen aanbieden, ordent het zelf de markt.

Om na te gaan of dit op de correcte manier gebeurt en de Nederlandse markt interessant genoeg blijft voor potentiële aanbieders, neemt het op regelmatige basis de eigen activiteiten onder de loep.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alle informatie omtrent veilig en legaal gokken in Nederland, met de beste bonussen.
Copyright © 2020 by Online Legaal Gokken. All rights reserved.