De leidraad zorgplicht van de KSA samengevat

De leidraad zorgplicht is een document dat laat zien wat casino’s moeten doen om verslaving tegen te gaan. Het is een document dat meer dan 20 bladzijden omvat, maar wij vatten het in dit artikel kort voor je samen.

De leidraad zorgplicht van de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) is publiek beschikbaar. Het is een document dat verduidelijkt wat van kansspeloperatoren wordt verwacht op het gebied van:

  • Verslaving voorkomen
  • Klachten behoorlijk verwerken
  • Informatie geven

Omdat dit document meer dan 20 bladzijden lang is, vatten we de voornaamste punten hieronder kort samen.

Spelers informeren

zorgplicht informeren

Spelers moeten goed overwogen kunnen kiezen of ze meespelen met een kansspel of niet. Casino’s moeten daarom een duidelijke speluitleg geven. Spelers moeten onder andere weten hoeveel deelname kost, wat er te winnen is en hoe je kan winnen. Ook moet er informatie gegeven worden over de privacy van deelnemers.

Als deel van de zorgplicht moeten operatoren ook informatie geven over de risico’s op verslaving. Ze moeten proberen zorgen dat gokken een hobby blijft. Ook moeten casino’s spelers inzicht geven in hun speelgedrag. Dit kan bijvoorbeeld via een zelftest. Deze zelftest moet wel wetenschappelijk zijn. Het kan dus niet bijvoorbeeld een test van het casino zelf zijn.

De informatie moet eenvoudig te vinden zijn. Spelers moeten de tekst makkelijk kunnen begrijpen. De tekst moet dus uit eenvoudig woordgebruik bestaan. Er mogen geen belangrijke elementen verzwegen worden. Ook mag er geen misleidende informatie zijn. Goksites mogen bijvoorbeeld niet de indruk wekken dat spelen veilig zijn omdat de KSA toezicht houdt.

Limieten en toegang

De volgende sectie, die in de zorgplicht de naam ‘toegang’ heeft, bespreekt spellimieten.

Operatoren moeten spelers in staat stellen om zichzelf grenzen op te leggen. Dat zijn zowel financiële limieten (maximale inzetten enz.) als tijdslimieten (hoelang men kan spelen). Spelers zijn zelf verantwoordelijk om deze in te stellen. Wel moeten goksites spelers die risicogedrag vertonen informeren over welke limieten mogelijk zijn.

Wie minderjarig is of (tijdelijk) uitgesloten van kansspelen, mag niet kunnen gokken. Elke site en elk fysiek casino moet ook zichtbaar laten zien dat je meerderjarig moet zijn om te kunnen spelen.

Verantwoordelijk aanbieden

verantwoordelijk aanbieden

De Nederlandse Kansspelautoriteit hecht veel belang aan preventiebeleid. Wanneer men pas ingrijpt wanneer iemand gokverslaafd is, is het al te laat. Een belangrijk deel van de zorgplicht is dan ook voorkomen dat risicospelers probleemspelers worden. Risicospelers tonen tekenen dat gokken meer wordt dan een leuke hobby. Probleemspelers hebben hun gedrag niet langer onder controle.

Operatoren met een vergunning moeten een beleid voor verslavingspreventie uitschrijven. Hierin moet onder andere staan wat wordt gedaan om kwetsbare groepen zoals jongvolwassenen en personen met een verstandelijke beperking te beschermen. Ook moet men bij bonussen, loyaliteitssystemen enz. uitschrijven hoe men verhindert dat dit bijdraagt aan verslaving. Dit beleid moet eenvoudig te vinden zijn voor klanten.

Bestuurders en leidinggevenden moeten goed op de hoogte zijn over hoe ze verantwoordelijk kansspelen kunnen aanbieden. Ook personeel dat met klanten omgaat, moet deze kennis hebben. Die laatste groep moet ook meer praktische vaardigheden leren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan goed communiceren en het houden van preventiegesprekken. Op die manier kan het personeel risicogedrag herkennen en tijdig ingrijpen.

De KSA beveelt ook aan het preventiebeleid jaarlijks te updaten in samenwerking met deskundigen. Er moet ook worden kunnen getoond dat het beleid echt wordt toegepast.

Ingrijpen

ingrijpen

Je merkte waarschijnlijk al aan de vorige punten: het gaat om meer dan het volgen van regeltjes. Operatoren moeten ook echt ingrijpen wanneer ze problematisch gedrag zien. De KSA is dan ook coördinator van de voorkoming van verslaving. Operatoren moeten bijvoorbeeld ingrijpen wanneer spelers:

  • Vaak of steeds meer spelen
  • Opeens beginnen spelen op ongebruikelijke tijdstippen
  • Lang of steeds langer spelen
  • Intensiever en/of langer spelen na verlies
  • Aggressief of ander emotioneel gedrag vertonen
  • Hun uiterlijk plotseling verwaarlozen

Als eerst moet men een gesprek voeren met spelers die risicogedrag vertonen. Als dit gesprek niet helpt (of aantoont dat er geen probleemgedrag is), moet men extra maatregelen treffen. Operatoren moeten spelers dan aanmoedigen zich vrijwillig tijdelijk uit te sluiten. Deze uitsluiting mag niet omzeilbaar zijn. Na afloop van de uitsluiting moet een ‘re-entry’-gesprek met de speler gehouden worden. Spelers worden bij hun uitsluiting ook verwezen naar hulpverlening. Tijdens hun uitsluiting mogen spelers ten slotte geen reclame ontvangen.

Verwerken van klachten

Er moet een schriftelijke procedure zijn om klacht in te dienen. Deze procedure moet laagdrempelig zijn. Klachten moeten ook daadwerkelijk worden verwerkt. Het moet voor de klant duidelijk zijn hoe hij/zij klacht indient en hoe men deze klacht zal behandelen.

Operatoren moeten elke klacht binnen 6 weken behandelen. Dit kan enkel via het doorlopen van de volledige klachtenprocedure. Na de behandeling van de klacht informeert de operator de klant over het onderzoek van zijn/haar klacht en de beslissingen. Dit alles moeten schriftelijk worden bewaard.

Aanbevelingen of plichten?

Wie de leidraad zorgplicht zorgvuldig naleest, zal merken dat veel elementen ‘slechts’ aanbevelingen zijn. Het voorkomen van verslavend gedrag is echter wel een plicht. Dit staat ook zo geschreven in de voorwaarden voor een vergunning. Casino’s kunnen dan ook maar best deze aanbevelingen zo goed mogelijk volgen. Zo niet riskeren ze dat de KSA beslist dat er niet voldoende aan de zorgplicht wordt voldaan. Goksites riskeren dan een sanctie of, erger nog, het intrekken van de vergunning.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alle informatie omtrent veilig en legaal gokken in Nederland, met de beste bonussen.
Copyright © 2020 by Online Legaal Gokken. All rights reserved.